رهبر بلوچ‌های پاکستان: نفوذ چین در بلوچستان نگران‌کننده است

رهبر بلوچ‌های پاکستان: نفوذ چین در بلوچستان نگران‌کننده است

به نقل از "دیلی آزادی" بانک کریمه بلوچ رییس سازمان دانشجویان بلوچ آزاد پاکستان در نخستین نشست کمیتۀ مرکزی این سازمان گفت: تحولات سیاسی موجود و حوادث کشورهای همسایه، جنبش ملی بلوچ را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی افزود: امضای...