رهبری مراسم بزرگ مذهبی در لهستان از سوی پاپ

رهبری مراسم بزرگ مذهبی در لهستان از سوی پاپ

پاپ فرانسس، رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان قرار است امروز مراسم مذهبی بزرگی را در فضای باز در لهستان رهبری کند. انتظار می‌رود که یک میلیون و ششصد هزار زایر در این مراسم در نزدیکی شهر کراکوف سهم بگیرند. صدها هزار نفر در...