رایزنی عطا محمد نور با ارگ ریاست جمهوری بدون مشوره با اعضای رهبری جمعیت

رایزنی عطا محمد نور با ارگ ریاست جمهوری بدون مشوره با اعضای رهبری جمعیت

شماری از اعضای جمعیت اسلامی می‌گویند، سرپرست ولایت بلخ بدون مشوره با این حزب با ریاست جمهوری وارد گفتگو شده‌است. شاه ولی والله ادیب والی پیشین بدخشان و یکی از اعضای جمعیت اسلامی تأکید می‌ورزد، بهتر بود که عطا محمد نور...