رهبران حکومت وحدت ملی با وزیر خارجه آمریکا در بروکسل دیدار کردند

رهبران حکومت وحدت ملی با وزیر خارجه آمریکا در بروکسل دیدار کردند

رییس جمهوری و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در حاشیه کنفرانس بروکسل با وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کردند. در این دیدارها که هر کدام جداگانه صورت گرفت، طرفین پیرامون شماری از مسایل از جمله روابط دو جانبه افغانستان و...