رهایی ۴۰۰ زندانی حزب اسلامی

رهایی ۴۰۰ زندانی حزب اسلامی

رییس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی می‌گوید که قرار است چهارصد زندانی این حزب در جریان هفته جاری آزاد شوند. امین کریم، رییس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفت: تا پنج-شش روز دیگر حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ زندانی حزب اسلامی آزاد خواهند...