رهایی یک راننده از چنگ آدم ربایان در هرات

رهایی یک راننده از چنگ آدم ربایان در هرات

نیروهای پولیس درهرات امروز یک راننده را از چنگال آدم ربایان نجات دادند. پولیس هرات درخبرنامه تازه اش نگاشته که آدم ربایان شب گذشته یک راننده موتر باربری را ازمنطقۀ میرداوود ربوده وبه کوهای جنوب ولسوالی گذره منتقل ساخته...