رهایی ۷۵ عضو حزب اسلامی از زندان پل‌چرخی کابل

رهایی ۷۵ عضو حزب اسلامی از زندان پل‌چرخی کابل

۷۵ تن از اعضای حزب اسلامی که در زندان پل‎چرخی کابل زندانی بودند، پیش از چاشت امروز رها شده اند.   این سومین دور، از زندانیان حزب اسلامی است که پس از امضای موافقت‌نامه صلح میان گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی و اشرف...