رهایی از فشار زندگی

رهایی از فشار زندگی

بدیهی است که دانه انگور له خواهد شد. اما شما چه چیزی می‌بینید؟ شما فقط ۴چیز را ملاحظه خواهید کرد: آب انگور، پالپ انگور، دانه‌های انگور و پوست انگور. چرا؟ زیرا شما با وارد کردن یک فشار کوچک به انگور در حقیقت می‌توانید آنچه...