رنگ رویاهایتان چه چیزی درباره شما می‌گوید؟

رنگ رویاهایتان چه چیزی درباره شما می‌گوید؟

آیا رویاهایی که می بینید سیاه و سفید است یا رنگی؟ شاید هم رنگین کمانی. آیا می دانید رنگ ها نیز در رویاها مفهوم خاص خودشان را دارند؟ دفعه بعد که به سرزمین رویاهایتان رفتید حواستان به رنگ ها باشد تا به مفهومی که در پس این رنگ...