رقیب دیرینه پاکستان در تلاش ترمیم هواپیماهای نظامی افغانستان

رقیب دیرینه پاکستان در تلاش ترمیم هواپیماهای نظامی افغانستان

دولت هند از آماده‌گی‌هایش در زمینه ترمیم چرخبال‌ها و هواپیماهای ترابری افغانستان اعلام کرده است. من‌پریت وهرا، سفیر هند در افغانستان گفته است که هزینه ترمیم این چرخبال‌ها، ۵۰ میلیون دالر آمریکایی برای دولت هند هزینه...