رمضان و کمبود آب آشامیدنی

رمضان و کمبود آب آشامیدنی

شماری از باشندگان منطقۀ باغ‌زبیده شهر هرات با انتقاد شدید از ریاست آبرسانی این ولایت می‌گویند که در ماه مبارک رمضان دسترسی به آب آشامیدنی ندارند. آنان گفتندکه این مشکل از گذشته وجود داشته، اما در ماه رمضان شدت یافته...