رمضان در اوگاندا

رمضان در اوگاندا

عادت عجیب مردم مسلمان اوگاندا در ماه رمضان موجب حیرت کاربران شبکه‌های اجتماعی شده که خبر مربوط به این عادت را مطالعه کرده‌اند. بر اساس این عادت مردان قبیله “لانگو” قبل از افطار همسران خود را لت می‌زنند سپس زن پس از لت...