رمزهای موفقیت را در آدم‌های موفق بیابید

رمزهای موفقیت را در آدم‌های موفق بیابید

همه ما تا به حال درباره افراد موفق و رمز و رازهایی درباره چگونگی رسیدنشان به موفقیت مطالبی خوانده‌ایم یا حرفهایی شنیده‌ایم؛ آنچه پیش رویتان است شاید اندکی متفاوت از آنهایی باشد که خوانده یا شنیده‌اید. ۱ - یک ساعت...