جشن دهقان با رقص و پایکوبی دهقانان در نیمروز تجلیل شد

جشن دهقان با رقص و پایکوبی دهقانان در نیمروز تجلیل شد

از روز ملی دهقان در ولایت نیمروز تجلیل شد. دهقانان نیمروز از ادارۀ محلی این ولایت می‌خواهند که در راستای توسعه زراعت در این ولایت گام‌های عملی بردارند. این دهقانان کمبود تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی را از جدی‌ترین مشکلات...