رقابت تنگاتنگ پارلمانی در میانمار آغاز شد

رقابت تنگاتنگ پارلمانی در میانمار آغاز شد

مردم میانمار امروز برای شرکت در انتخابات عمومی این کشور به‌پای صندوق‌های رأی رفتند. این نخستین بار پس از ۲۵ سال حکومت‌نظامیان در میانمار است که مردم این کشور در یک انتخابات شرکت می‌کنند. حزب حاکم همبستگی و توسعه که از...