رشد چشم‌گیر اعتیاد به مواد مخدر در جهان

رشد چشم‌گیر اعتیاد به مواد مخدر در جهان

دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم (UNODC) از گسترش شدید مواد مخدر در میان مردم جهان خبر داد و گفت میلیون‌ها نفر هر سال بهای هنگفتی برای اعتیاد خود می‌پردازند. در گزارش دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر...