در ولسوالی انجیل هرات به ارزش دو میلیون دالر پروژه‌های زراعتی راه‌اندازی شد

در ولسوالی انجیل هرات به ارزش دو میلیون دالر پروژه‌های زراعتی راه‌اندازی شد

به ارزش دو میلیون دالر پروژه‌های زراعتی در سال ۱۳۹۵ در ولسوالی انجیل هرات راه‌اندازی شده است. نقیب آروین، ولسوال انجیل با بیان این مطلب به تلویزیون چکاد گفته است که سکتور زراعت در این ولسوالی در سال‌های اخیر رشد...