تلاش ها برای رشد طلای سرخ در ولایت بادغیس

تلاش ها برای رشد طلای سرخ در ولایت بادغیس

در سال جاری به ۳۰ نفر از کشاورزان در ولایت بادغیس پیاز زعفران توزیع شده است.   عبدالحکیم حلیم‌یار، رییس اداره زراعت ولایت باغیس در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که در سال جاری پنج ولسوالی در این ولایت شامل برنامه...