رشد اقتصادی دنیا مانند سال‌های گذشته نیست

رشد اقتصادی دنیا مانند سال‌های گذشته نیست

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید رشد اقتصاد جهان، امسال و سال آینده به آن اندازه که قبلاً پیش‌بینی می‌شد، نخواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی گفته است که انتظار می‌رود رشد اقتصادی امسال به سه و یک‌دهم درصد و سال...