شماری از رسانه ها هنوز هم بگونه کامل مستقل نیستند

شماری از رسانه ها هنوز هم بگونه کامل مستقل نیستند

با آن که حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور، آزادی بیان در سیزده سال گذشته را یک دست آورد بزرگ این کشور می خواند اما می گوید که شماری از رسانه ها هنوز هم بگونه کامل مستقل نیستند. آقای کرزی روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز...