آسان شدن روند ثبت رسانه‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان

آسان شدن روند ثبت رسانه‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان

مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از آسان شدن روند ثبت رسانه‌ها در این کشور خبر می‌دهند.   سید آقا فاضل سانچارکی معین نشراتی این وزارت امروز گفت که روند ثبت رسانه‌ها از ۶۵ مرحله‌ به پنج مرحله کاهش یافته...