مالیات و افزایش بهای برق دو چالش سد راه فعالیت رسانه‌های محلی هرات

مالیات و افزایش بهای برق دو چالش سد راه فعالیت رسانه‌های محلی هرات

مسئولان رسانه‌های خصوصی هرات با انتقاد از افزایش مالیات و بهای برق، در یک نامۀ اعتراضی از رییس جمهور غنی خواسته‌اند تا به حمایت از رسانه‌های خصوصی بپردازد. حامد مومن، مسئول “نی” یا نهاد حمایت کننده از رسانه‌های آزاد...