رزمایش بزرگ روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین

رزمایش بزرگ روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین

روسیه روز گذشته رزمایش بزرگ شش روزه ای را در مرز شرقی خود و در حوالی اوکراین و شبه جزیره کریمیا آغاز کرد. به گفته وزارت دفاع روسیه ۱۲هزار و پنصد نفر در این رزمایش شرکت دارند. نیروی هوایی و ناوگان روسیه در دریای سیاه و...