کوریای شمالی: رزمایش‌های امریکا و کوریای جنوبی، شمال شرق آسیا را تا لبه یک فاجعه اتمی می‌کشاند

کوریای شمالی: رزمایش‌های امریکا و کوریای جنوبی، شمال شرق آسیا را تا لبه یک فاجعه اتمی می‌کشاند

پس از مانورهای مشترک نیروهای امریکایی و کوریای جنوبی در شمال شرق آسیا، کوریای شمالی هشدار داده است که ادامه این رزمایش‌ها این منطقه را با یک فاجعه اتمی مبدل خواهد کرد. جا سانگ نام، نماینده دایمی کوریای شمالی در سازمان...