رد گزارش جدید اداره سیگار از سوی وزارت دفاع

رد گزارش جدید اداره سیگار از سوی وزارت دفاع

وزارت دفاع کشور گزارش سیگار در امور بازسازی افغانستان را رد می‌کند که گفته است در جریان چهار ماه مخالفان مسلح دولت کنترل پنج درصد خاک این کشور را از حکومت به‌دست آورده‌است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت گفته که نیروهای...