رد مجلس نمایندگان معادل با تأیید مجلس سنا

رد مجلس نمایندگان معادل با تأیید مجلس سنا

مجلس سنا با اکثریت آرای سناتوران حاضر، فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را مورد تأیید قرارداد. فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی در آجندای نشست امروز سه‌شنبه، ۸ سرطان پس از بحث‌های جنجالی سناتوران و واردکردن تعدیلات...