رد روسیه مبنی بر اتهام مشارکت در توطئه ترور نخست وزیر مونته نگرو

رد روسیه مبنی بر اتهام مشارکت در توطئه ترور نخست وزیر مونته نگرو

گزارش ها از روسیه حاکی از آن است که دولت این کشوراتهام دست داشتن در توطئه برای قتل نخست وزیر مونته نگرو را رد کرده است.ص مقامهای قضایی مونته نگرو ملی گرایان روس را به تلاش برای سوء قصد به جان میلو یوکانوویچ، نخست وزیر...