ردپای عربستان در کودتای ترکیه

ردپای عربستان در کودتای ترکیه

یک فعال توییتری عربستانی فاش کرد که "محمد بن سلمان" جانشین ولیعهد سعودی از کودتای نظامی در ترکیه باخبر بوده است. به گزارش خبرگزاری النشره، "مجتهد " فعال توییتری عربستانی که به افشاگری اسرار درونی خاندان سعودی شهرت دارد،...