۵ نفر از افراد ربوده شده در غور آزاد شدند

۵ نفر از افراد ربوده شده در غور آزاد شدند

مسئولان در فرماندهی پولیس غور می‌گویند که پیکار جویان طالب ۵ نفر از افراد ی را که چند روز پیش از ولسوالی دولت یار روبوده بودند شب گذشته  آزاد کرده اند.   «اقبال نظامی» سخنگوی پلیس غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است...