ربوده شدن ۶ چوپان و مواشی آنان در غور

ربوده شدن ۶ چوپان و مواشی آنان در غور

گزارش ها از ولایت غور حاکی از آن است که ۶ چوپان همراه با ۵۰۰ راس مواشی شان را از مرکز این ولایت ربوده شدند. جنرال غلام مصطفی محسنی فرمانده امنیه ولایت غور به تلویزیون چکاد گفت تا کنون از سرنوشت ۶ چوپان و۵۰۰ راس مواشی آنان...