ربوده شدن ۸ مسافر در مسیر بامیان ـ کابل

ربوده شدن ۸ مسافر در مسیر بامیان ـ کابل

به گفته مقامات محلی بامیان مخالفان مسلح ۸ مسافر را در ولسوالی «جلریز» در مرکز افغانستان در حالی ربوده‌اند که شاهدان عینی می‌گویند پلیس امنیت عمومی نظاره‌گر این ماجرا بوده است. گزارش‌ها نشان میدهد که مسافران در منطقه...