ربوده شدن ۱۵ کارمند نفت نیجریه از سوی افراد مسلح

ربوده شدن ۱۵ کارمند نفت نیجریه از سوی افراد مسلح

۱۵کارمند بخش نفت نیجریه به شمول یک راننده خودرو/موتر از سوی افراد مسلح ربوده شده اند. ننمادی اومونی سخنگوی پلیس ایالت ریور نیجریه گفت: "افراد ربوده شده کارمندان شرکت نفتی نست اویل بودند و در هنگام رفتن به محل کارشان در...