ربودن یک صاحب نفوذ هراتی در ولایت غور

ربودن یک صاحب نفوذ هراتی در ولایت غور

مردان مسلح ناشناس روز گذشته یک باشنده ولایت هرات از ولسوالی شهرک ولایت غور ربودند. مقام‌های امنیتی این ولایت گفتند که این فرد عبدالغنی نام داشته یکی از افراد صاحب نفوذ در ولایت هرات بوده. محمد زمان عظیمی آمر امنیت غور...