ربودن یک دانش‌آموز از مرکز شهر هرات

ربودن یک دانش‌آموز از مرکز شهر هرات

آدم‌ربایان بعد از چاشت امروز یک دانش‌آموز خورد سال را از یک مکتب خصوصی واقع در ناحیه چهارم منطقه بکرآباد ربودند. جنرال مجیدی روزی فرمانده امنیه ولایت هرات به "تلویزیون چکاد"می‌گوید که آدم‌ربایان یکی از دانش‌آموزان...