ربودن ۶ مسافر در بزرگ‌راه ۵۱۷ فراه توسط مخالفان

ربودن ۶ مسافر در بزرگ‌راه ۵۱۷ فراه توسط مخالفان

مخالفان مسلح ۲۰ نفر از مسافران را در بزرگ‌راه ۵۱۷ فراه از موترهای مسافربری ۳۰۳ پیاده کرده و ۶ تن شان را با خود برده‌اند.   جمیله امینی عضو شورای ولایتی فراه به تلویزیون چکاد گفت که مخالفان صبح امروز ۶ تن از مسافران که...