ربانی: در انتظار تفاهمی جامع بر سر مسائل مهاجرین افغان به اروپا است

ربانی: در انتظار تفاهمی جامع بر سر مسائل مهاجرین افغان به اروپا است

صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه کشور گفت: " قبل از برگزاری نشست بروکسل و وارسا که در ماه اکتبر امسال برگزار می‌شود، دولت افغانستان با اتحادیه اروپا بر سر مسئله مهاجرت به یک تفاهم جامع دست خواهد یافت و رسیدن به این...