ربانی حکمتیار را به صلح فراخواند

ربانی حکمتیار را به صلح فراخواند

وزیر امور خارجه افغانستان از "گلبدین حکمتیار" رهبر حزب اسلامی افغانستان دعوت کرد تا به روند مذاکرات صلح بپیوندد. چهارمین نشست چهار جانبه مذاکرات صلح افغانستان صبح امروز سه شنبه با حضور کشورهای آمریکا، افغانستان،...