ربانی و جعفری پیرامون حمله به سفارت عراق در کابل گفتگو کردند

ربانی و جعفری پیرامون حمله به سفارت عراق در کابل گفتگو کردند

صلاح الدین ربانی با وزیر خارجه عراق در مورد حادثه تروریستی  سفارت عراق در کابل گفتگو کرد.   صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور، با ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه جمهوری عراق، راجع به حمله تروریستی به سفارت آن کشور...