ربانی برای جلب حمایت‌ها به چین می‌رود

ربانی برای جلب حمایت‌ها به چین می‌رود

قرار است امروز صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور بنا بر دعوت رسمی وانگ‌ یی وزیر امور خارجه چین، برای انجام سفر ۳ روزه عازم آن کشور شود. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه با اعلام این خبر، گفته که این نخستین سفر و دیدار...