رییس جمهور ونزوئلا از مجلس نمایندگان این کشور رای عدم اعتماد گرفت

رییس جمهور ونزوئلا از مجلس نمایندگان این کشور رای عدم اعتماد گرفت

مخالفان دولت در ونزوئلا که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند در غیاب نمایندگان حزب حاکم، ضمن دادن رای عدم اعتماد به نیکلاس مادورو رییس جمهور این کشور، وی را مسئول نقض حقوق بشر و ویرانی بنیان های اقتصادی و اجتماعی کشور...