راه هایی که غم را از بین می‌برند

راه هایی که غم را از بین می‌برند

تا به حال چقدر برای شادبودن یا شادتر بودن پول خرج کرده اید؟ اصلا مگر قرار است همیشه شادی را بخریم؟ بوهایی که خاطرات را زنده می کنند برای بیشتر مردم، عطرهای مختلف فقط یک رایحه نیستند، بلکه جزئی از خاطراتشان محسوب می شوند....