راه برای نخست وزیری ماریانو راخوی باز شد

راه برای نخست وزیری ماریانو راخوی باز شد

بعد از ۱۰ ماه بن بست سیاسی درکشور اسپانیا، اعضای حزب این کشور تصمیم گرفتند به ماریانو راخوی اجازه تشکیل دولت بدهند. به این شیوه حزب راستگرای آقای راخوی، حزب مردم، با وجود آن که بیشتر کرسی های مجلس را در اختیار ندارد، می...