راه اندازی عملیات گسترده ارتش در ولسوالی پسابند غور

راه اندازی عملیات گسترده ارتش در ولسوالی پسابند غور

نیروهای ارتش ملی در غرب کشور طی عملیات گسترده در ولسوالی پسابند ولایت غور قریه چلگری این ولسوالی را ازوجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کردند. نجیب الله نجیبی سخنگوی ۲۰۷ ظفرطی تماسی به تلویزیون چکاد بیان داشت:ارتش ملی در...