راه‌بندی از طالبان کشتن از سربازان

راه‌بندی از طالبان کشتن از سربازان

مقام‌های محلی ولایت قندوز گفته‌اند که ۱۷ شورشی طالب درنتیجۀ عملیات نیروهای امنیتی کشور در این ولایت، کشته‌شده‌اند. محمد معصوم صافی، آمر امنیت فرماندهی پولیس قندوز گفته که این طالبان در یک عملیات نیروهای حکومتی...