اژدهای خفته آسیا در تلاش ساختن راه‌ابریشم افغانستان

اژدهای خفته آسیا در تلاش ساختن راه‌ابریشم افغانستان

یاووجینگ، سفیر چین در کابل گفته است که کشورش به هر تلاشی برای پیوستن افغانستان به شاهراه‌های بازرگانی منطقه دست خواهد زد. او تاکید کرده که چین در ساخت و ساز دهلیز بازرگانی راه ابریشم با دولت افغانستان همکاری خواهد...