راهکارهای تقویت عزت نفس در کودکان را چگونه دریابید؟

راهکارهای تقویت عزت نفس در کودکان را چگونه دریابید؟

کودکانی که اعتماد به نفس خوبی دارند ، واقع گرا و عموما خوش بین هستند. از سوی دیگر کودکانی هستند که دارای عزت نفس پایینی هستند و هر چالش کوچکی می تواند سبب ایجاد استرس، اضطراب و ناامیدی در آنها شود. این کودکان به هیچ عنوان...