راهکارهایی مفید جهت جلوگیری از پیـری مغز

راهکارهایی مفید جهت جلوگیری از پیـری مغز

تحقیقات نشان داده است قرار گرفتن در مقابل یک معما و حل یک مسئله می‌تواند مانع از تخریب پروتئین های خاص در مغز شود. این ۵ راه حل به شما کمک می کند تا از ماده خاکستری مغزتان علیه پیر شدن محافظت کنید. - قوی دست بدهید دست...