راهپیمایی برای حمایت از وحدت اسپانیا

راهپیمایی برای حمایت از وحدت اسپانیا

هزاران تن از شهروندان اسپانیا برای حمایت از وحدت دولت اسپانیا و محکوم کردن همه پرسی استقلال در کاتالونیا دست به راهپیمایی گسترده زده اند.   این راهپیمایی در مادرید، پایتخت اسپانیا و شهرهای دیگر برگزار میشود. با این...