راهکارهایی را برای حفظ سلامتی بیآموزید

راهکارهایی را برای حفظ سلامتی بیآموزید

راهکارهایی ساده عنوان شده که محققان معتقدند؛ دانش آموزان و خانواده‌های آنان باید برای آماده سازی سال تحصیلی جدید این اقدامات را انجام دهند تا سلامت آنها حفظ شود. - قبل از سال تحصیلی جدید یک آزمایشی پزشکی کامل انجام...