وزارت دفاع: راهبرد نظامی آمریکا در قبال افغانستان تا یک هفته‌دیگر همگانی می‌شود

وزارت دفاع: راهبرد نظامی آمریکا در قبال افغانستان تا یک هفته‌دیگر همگانی می‌شود

سرپرست وزارت دفاع ملی می‌گوید راهبرد نظامی واشنگتن تا یک هفته دیگر در قبال جنگ افغانستان اعلام می‌شود. طارق شاه بهرامی، در این مورد گفته‌است بر بنیاد این راهبرد، شمار سربازان آمریکایی در افغانستان افزایش می‌یابد. به...